Ana sayfa Sağlık Ambulans İçerisinde Bulunan İlk Yardım Malzemeleri

Ambulans İçerisinde Bulunan İlk Yardım Malzemeleri

207
0
PAYLAŞ
Ambulans ail 112
Ambulans ail 112

 

İnsanlar hayatı boyunca kontrolünü sağlayamadığı, ani gelişen olaylara maruz kalmaya mahkûmdur. İstenmeyen durumlardan birkaçı da hangi türden olursa olsun kazalar, aksi giden sağlık sorunları, vücudun alışılmışın dışında gösterdiği tepkilerdir. Bu tip acil durumlarda akla ilk gelen yardım ambulans ve bu hizmeti sağlayan acil durum sağlık görevlileridir. Ülkemizde çok yaygın olmayan ilkyardım eğitimlerinin, ne kadar önemli olduğunu bu tip acil durumlarda üzülerek daha fazla hissedilmektedir. Yardım görevlilerinin olay yerine gelene kadar kaybettikleri sürede bir can kaybının yaşanması an meselesi halini alabilir.

Can kaybının yaşanmaması ya da ihtiyaç sahibine sağlıklı müdahale edilebilmesi için tek şart sadece erken müdahale değildir. Yardıma gelen acil durum görevlilerinin veya ambulansların sahip olması gereken teknik özellikleri barındırmıyor olması da insan hayatını yeteri kadar tehlikeye atabilmektedir. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de gerek Karayolları Trafik Kanunu, gerekse Sağlık Bakanlığı kapsamında insan sağlığına en uygun yardımın yapılabilmesi için ambulansların, hatta acil sağlık çalışanlarının taşıması gereken birçok özelliğinin olduğu kararına varılmış, bu katı kurallar asla göz ardı edilmeyecek şekilde maddeler halinde yazılarak resmi gazetede bile yayınlanmıştır.

Ambulansları; teknik olarak gerekli taşıt özellikleri ve içinde bulunması gerekli tıbbi malzemeler başlığı altında iki grupta incelemek gerekmektedir. Yine teknik özellikler kendi içinde hasta nakil ambulansı, acil yardım ambulansı ve yoğun bakım ambulansı olarak üç gruba ayrılarak değerlendirilir. Genel teknik özellikleri ortak olmakla beraber, bu ayrım hasta kabini açısından çok farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir. Kullanım alanlarına bakıldığında ise kara, hava ve deniz ambulansları olarak çeşitlendirilirler.

Genel hatları ile içlerinde bulundurmaları gerekli olan örneğin; ana sedye, kombinasyon sedye, faraş sedye, vakum sedye, sırt tahtası, boyunluk seti, oksimetre gibi asgari tıbbi cihaz, araç gereç ve genel ilkyardım malzemelerinin detaylı bir listesi yine sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bunlarında dışında zorunlu olan ambulanslarda bulunması gerekli örneğin; Adrenalin AMP.1 mg, Aminocardol AMP., Lidokain%2 AMP. gibi ilaç ve serumlar listesi de mevcuttur. Bahsedilen teknik ve tıbbi malzemelere ait özellikleri taşımayan araçların ambulans olarak ruhsat almaları mümkün değildir. Ayrıca alınan ruhsatlar bir defaya mahsus alınmak ile kalmayıp, sağlık bakanlığı tarafından belli aralıklarla kontrollerden geçirilmektedir.