Ana sayfa Bilim Yeni Gezegene İhtiyaç Duyulabilir!

Yeni Gezegene İhtiyaç Duyulabilir!

73
0
PAYLAŞ

Modern dünya kalıntılarının hızla yer küremize nüfuz ettiği bu yüzyılda, üretim tüketimi karşılayamaz hale gelmiştir. Küresel bir takım olayların son zamanlarda tersine dönmesi sonucu, başta mevsim değişiklikleri ve küresel ısınma gibi yeni kavramlar sıklıkla yüzleşmemiz gereken konular olmuştur. Kimi tahminler önümüzdeki yüzyılın çokta parlak olmayacağı görüşünü savunsa da, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) bunların gerçekleşmesi için bir yüzyılın geçmesinin gerekmeyebileceğini ifade etmektedir. Hatta önümüzdeki birkaç yılda, olağanüstü durumların gerçekleşebileceğini de kanıtları ile bize sunmaktadırlar. Peki, nelerdir bu olağanüstü durumlar ve gezegen değiştirmemizi gerektirebilecek durumlar nasıl ortadan kaldırılabilir? İnsanlığın bu olaydaki rolü nelerdir? Ne zamana kadar rahat hissedebilecek ve ne zamandan sonra artık geri dönüşü olmayan bir yola gireceğiz?

İnsanlığın, özellikle atmosfere verdiği zararların başında, ozon tabakasına verdiği dolaylı ya da doğrudan zararlar gösterilebilir. Özellikle, derin dondurucular ve klimaların her eve girdiği, parfümsüz dışarıya çıkılmadığı günümüzde, KloroFloroKarbon (CFC) salınımı, gün be gün artmakta ve yerküremizi koruyan saydam tabakayı delmektedir.

Bu durum, başta mevsim değişikliklerini ve küresel ısınma problemini hortlatmakta, böylece küresel dengeyi tehdit etmektedir. Karınca, arı ve kuşlar gibi doğal dengenin devamı için önemli birer aktör olan hayvanların göç etmesini ve bu göç esnasında, bir çoğunun ölmesini de bu duruma bağlamak mümkün. Ayrıca, bitkilerin de mevsim değişikliklerine ayak uyduramaması sonucunda, yıpranmalarına ve meyvelerini geç ya da hiç vermemelerine neden olmaktadır.

WWF’nin yaptığı araştırma, son 40 yılda bitki ve hayvan sayısında %80 azalma görüldüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, önümüzdeki birkaç yılda deniz popülasyonun da içinde bulunduğu habitat ortamların ciddi oranda azalacağını söylemek mümkün. Hal böyleyken, en kısa zamanda yeni bir gezegen için arayışa başlasak hiç de fena olmaz.

BİR CEVAP BIRAK